doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

doc. Ing.  Anton Beláň, PhD.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
pedagóg

Vyučované predmety - prednášky

Aplikovaná elektroenergetika
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
1.ročník

letny

prednášky 2
cvičenia 2
Riadenie elektrizačnej sústavy
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
2.ročník

zimny

prednášky 2
cvičenia 2
Základy modelovania v elektroenergetike
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
3.ročník

zimny

prednášky 2
cvičenia 2

Kaleidoskop

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑