Technika vysokých napätí

Vedúci laboratória:

Ing. Attila Kment, PhD.

Výskumný pracovník:

Ing. Marek Pípa, PhD.

 

História Laboratória vysokých napätí

Technické vybavenie laboratória

 

Excelentné pracovisko FEI STU v Bratislave pozostáva z Laboratória vysokých napätí, Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Kompetenčného centra pre nové materiály pokročilé technológie a energetiku a tiež Excelentného centra inteligentných sietí. Pracovisko, jedinečné svojho druhu na Slovensku i v Európskej únií, je vybavené technologickými zariadeniami pre potreby základného, resp. aplikovaného výskumu, pedagogického procesu i na vylepšenie technicko-ekonomickej bilancie prevádzky objektu. Medzi najzaujímavejšie patria:

 • transformátorová kaskáda s maximálnym výstupným napätím 1200 kV, 1500 kVA,
 • generátor napäťového impulzu s amplitúdou do 2500 kV a energiou 100 kJ,
 • skúšobné vedenie dĺžky 330 m napäťových úrovní 123, 245 a 420 kV,
 • pracoviská na overovanie elektromechanických vlastností izolátorov a lán,
 • moderné mobilné diagnostické zariadenia na overovanie dielektrických vlastností elektroenergetických zariadení,
 • mobilné zariadenia na vyšetrovanie kvality elektrickej energie spĺňajúce najnovšie medzinárodné štandardy,
 • kogeneračná jednotka na zemný plyn s inštalovaným výkonom 40 kWel/67 kWt,
 • dvojfermentorová bioplynová stanica so suchou fermentáciou, úpravňou bioplynu a  zásobníkom na bioplyn o objeme 28 m3,
 • kogeneračná jednotka na zemný plyn a bioplyn s inštalovaným výkonom 20 kWel/44 kWt,
 • elektrické tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 20 kWt-chladenie/23 kWt-vykurovanie,
 • experimentálny solárny koncentrátor so systémom automatického natáčania za slnkom a expanzným tlakovzdušným strojom Stirlingovho typu,
 • fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 20 kWpeak.

Okrem uvedených technológií pracovníci disponujú priamym prístupom i k ostatným technológiám, ktoré boli zadovážené na STU v Bratislave, ako sú napr.: pracovisko s experimentálnym zariadením na báze organického Rankinovho cyklu, ktoré využíva sezónne prebytky tepla z 300 kWt KGJ umiestnenej v ÚZ STU v Gabčíkove, park energetických zdrojov na báze obnoviteľných zdrojov energie s integrovanou akumuláciou elektrickej energie prostredníctvom prietokového akumulátora na báze „Vanadium redox flow battery“, ktorý sa nachádza v Kolárove.

Prístrojová vybavenosť s vysokou kvalifikáciou pracovníkov umožnili založenie Skúšobného laboratória vysokých napätí v rámci akreditovanej Skúšobne Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Vedeckovýskumná práca spočíva v riešení grantových projektov v rámci Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave, projektov štrukturálnych fondov Európskej únie a praxou dopytovaného aplikovaného výskumu. Zameranie tejto činnosti je venované zvyšovaniu spoľahlivosti elektroenergetických zariadení. Tejto činnosti sa kolektív venuje dlhodobo a na základe rozsiahlej spolupráce s praxou bola vybudovaná rozsiahla databáza meraní, ktorá je základom pre vedeckovýskumnú prácu. Značná pozornosť je venovaná aj zabezpečeniu metrológie vysokých napätí.

Pracovníci zabezpečujú predmety:

Problematika techniky vysokých napätí, výrobní elektriny a sietí poskytuje priestor na špecializáciu študentov v rámci riešenia bakalárskych a diplomových projektov.


Najnovšie aktuality

ABB - ponuka pre študentov

15.3.2017

Spoločnosť ABB hľadá kandidáta/-ku na pozíciu - Špecialista na chránenie a riadenie rozvádzačov VN.viac »

Inžinierska cena 2015/2016

8.3.2017

Dňa 24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnila súťaž za najlepšiu diplomovú prácu ,,Inžinierska cena 2015/2016", kde prvé miesto získala práca vypracovaná na ÚEAE.viac »

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑