Skúšobňa LVN

Laboratórium vysokých napätí je súčasťou akreditovanej Skúšobne Fakulty elektrotechniky a informatiky (SFEI). Medzi akreditovabné skúšky v oblasti vysokonapäťových zariadení patria skúšky spojené s preukazovaním vlastností elektrických zariadení odolávať prevádzkovým napätiam a skúšky ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechniku. K neakreditovaným skúškam patria ostatné diagnostické skúšky podľa dohody so zákazníkom, na ktoré je LVN vybavené vhodnou meracou technikou. Laboratórium vysokých napätí ponúka v rámci svojích možností nasledujúce druhy skušok a meraní:

Skúšky a merania elektrické:

 • periodické skúšky ochranných a pracovných pomôcok všetkých napäťových úrovní
 • napäťové skúšky zariadení striedavým napätím za sucha i umelého dažďa
 • napäťové skúšky zariadení impulzným napätím:
  • normalizovaný atmosférický impulz
  • spínací impulz

Diagnostické skúšky a merania:

diagnostika zvodičov prepätia (bleskoistiek),diagnostika vysokonapäťovej izolácie:

 • elektrické stroje točivé
 • elektrické stroje netočivé
 • zapuzdrené rozvodne SF6
 • izolačné závesy

Aktuality


Fotogaléria

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑