Technické vybavenie LVN

Zabudované zdroje napätia:

 • transformátorová kaskáda 1200 kV, 50 Hz, 1500 kVA
 • impulzný generátor 100kJ:
  • atmosférický impulz 1,2/50 µs do 2500 kV
  • spínací impulz 250/2500 µs do 1500 kV
 • skúšobné transformátory 100, 200 a 350 kV
 • jednosmerný zdroj 300 kV
 • tienená meracia kabína so zabudovaným zdrojom 100 kV

Meracie zariadenia:

 • kapacitné deliče napätia do 300, 600 a 1200 kV
 • odporové deliče napätia do 100 a 200 kV
 • impulzný delič napätia do 2500 kV
 • elektrostatické voltmetre do 30 a 75 kV
 • rotačné voltmetre do 50 a 100 kV
 • guľové iskrištia d = 5, 10, 25 a 150 cm,
 • merače čiastkových výbojov MUT 8, MTE 3, Tettex 9124
 • Scheringové mostíky Tettex, typ 2801, 2805, 9120/9
 • sériový ľadený zdroj napätia do 15 kV s automatickým mostíkom a prevodomerom Midas 2881 G

 Skúšobné vedenie:

 • vonkajšie vvn vedenie o rozpätí 333 m

Aktuality


Fotogaléria

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑