Študijné programy

Bakalársky študijný program ELEKTROENERGETIKA

Profil absolventa

Predmety bakalárskeho štúdia
(ktoré zabezpečuje Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky)

Garant: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Názov študijného programu: Elektroenergetika
Študijný odbor: Elektrotechnika
Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. (bakalársky študijný program)
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný akademický titul: „bakalár” („baccalaureus“, v skratke „Bc.“)
Forma štúdia: denná prezenčná / denná dištančná

Prehľad o odporúčanom štúdijnom pláne pre študijný program elektroenergetika, konkrétne pre zameranie ELEKTROENERGETIKA a TECHNOLÓGIE V ELEKTROENERETIKE si môžete stiahnuť tu.

Podrobné informácie o informačných listoch predmetov si môžete stiahnuť tu

Charakteristiku pravidiel a podmienok na utváranie študijných plánov v bakalárskom štúdiu si môžete stiahnuť tu


Inžiniersky študijný program ELEKTROENERGETIKA

Profil absolventa

Predmety inžinierskeho štúdia
(ktoré zabezpečuje Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky)

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Názov študijného programu: Elektroenergetika
Študijný odbor: Elektrotechnika
Stupeň vysokoškolského štúdia: 2. (inžiniersky študijný program)
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Udeľovaný akademický titul: „inžinier” („ingeniator“, v skratke „Ing.“)
Forma štúdia: denná prezenčná / denná dištančná

Prehľad o odporúčanom štúdijnom pláne pre študijný program elektroenergetika, konkrétne pre zameranie ELEKTROENERGETIKA a SVETELNÁ TECHNIKA si môžete stiahnuť tu.

Podrobné informácie o informačných listoch predmetov si môžete stiahnuť tu

Charakteristiku pravidiel a podmienok na utváranie študijných plánov v inžinierskom štúdiu si môžete stiahnuť tu


Doktorandský štúdijný program ELEKTROENERGETIKA

Profil absolventa

Predmety doktorandského štúdia
(ktoré zabezpečuje Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky)

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Spolugaranti: doc. Ing. Anton Beláň, PhD., doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Názov študijného programu: Elektroenergetika
Študijný odbor: Elektroenergetika
Stupeň vysokoškolského štúdia: 3. (doktorandský študijný program)
Štandardná dĺžka štúdia: 3/4 roky
Udeľovaný akademický titul: „doktor” („philosophiae doctor“, v skratke „Ph.D.“)
Forma štúdia: denná prezenčná / externá prezenčná

Prehľad o odporúčanom štúdijnom pláne pre študijný program elektroenergetika si môžete stiahnuť tu.

Podrobné informácie o informačných listoch predmetov si môžete stiahnuť tu

Charakteristiku organizácie a podmienky doktorandského štúdia vrátane pravidiel a podmienok na utváranie študijných plánov si môžete stiahnuť tu

Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium:

prof. Ing. František Janíček, PhD.

prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

doc. Ing. Miroslava Farkas Smitková, PhD.

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.

doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.

doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.

doc. Ing. Ferdinand Valent, PhD.

doc. Ing. Michal Váry, PhD.


Najnovšie aktuality

ABB - ponuka pre študentov

15.3.2017

Spoločnosť ABB hľadá kandidáta/-ku na pozíciu - Špecialista na chránenie a riadenie rozvádzačov VN.viac »

Inžinierska cena 2015/2016

8.3.2017

Dňa 24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnila súťaž za najlepšiu diplomovú prácu ,,Inžinierska cena 2015/2016", kde prvé miesto získala práca vypracovaná na ÚEAE.viac »

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑