Základy modelovania v elektroenergetike

Skratka názvu: B-MODEE
Voliteľnosť: volitelny
Garant: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ročník: 3 - zimny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑