Aplikovaná elektroenergetika

Skratka názvu: I-AENE
Voliteľnosť: volitelny
Garant: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ročník: 1 - letny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:


Anotácia

• Pripojovanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do elektrizačnej sústavy.

• Liberalizovaný trh s elektrinou.

• Technické podmienky prevádzky distribučnej a prenosovej sústavy.

• Systémové a podporné služby.

• Aplikácia moderných trendov v rozvoji elektroenergetiky v prostredí voľného obchodu s elektrickou energiou.

Cieľ

Cieľom predmetu je získať znalosti riešení širokého spektra problémov a úloh z oblasti elektroenergetiky. Pochopenie problematiky efektívnosti technického a ekonomického riadenia elektroenergetiky a prevádzky elektrizačnej sústavy v podmienkach otvorenia trhov s elektrickou energiou.

Podmienky absolvovania

Hodnotenie predmetu:

Možnosť získať: 30 bodov v rámci cvičení, 70 bodov na skúške

Skúšku z predmetu je možné absolvovať len za podmienky, že študent získal zápočet.

Pre absolvovanie predmetu je potrebné získať spolu minimálne 56 bodov z cvičení a zo skúšky s podmienkou, že zo skúšky je potrebné získať minimálne 35 bodov.

Podmienky udelenia zápočtu

Účasť na cvičeniach – maximálne 2 absencie počas semestra.

Odovzdaný semestrálny projekt.

Literatúra k predmetu

1. Miller, R. H.: Power System Operation. New York: McGraw-Hill, 1994.

2. Gönen, T.: Engineering Economy for Engineering Managers. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1990.

3. Klíma, J.: Optimalizace v energetických soustavách. Praha: Academia, 1985.

4. Wood., A. J., Wollenberg, B. F.: Power generation operation and control. John Wiley & Sons, 1996.

5. Mommoh, J. A.: Electric power applications of optimization. Mar. Dekker, 2001.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑