Elektrárne 2

Skratka názvu: I-ELEK2
Voliteľnosť: povinny
Garant: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Prednášajúci: Ing. Marek Pípa, PhD.
Ročník: 1 - letny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:


Kľúčové slová

elektráreň, schéma vlastnej spotreby, elektrické ochrany

Anotácia

• Elektrické schémy tepelných elektrární, teplární, vodných a jadrových elektrární.

• Vlastná spotreba jednotlivých typov elektrární. Zdroje a schémy zapojenia vlastnej spotreby. Napäťové pomery vo vlastnej spotrebe. Spoľahlivosť napájania vlastnej spotreby.

• Alternátory: elektrické charakteristiky, budenie, prevádzka.

• Transformátory: rozdelenie podľa úlohy v elektrickej schéme, prevádzka.

• Rozvodné zariadenia elektrární, vyvedenie výkonu.

• Ochrany a automatiky v elektrickej schéme elektrárne.

• Riadenie blokov elektrární.

Cieľ

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s elektrickou časťou všetkých druhov elektrární, s ich schémami, s ich vlastnou spotrebou, pohonmi, elektrickými charakteristikami, prevádzkou, rozvodnými zariadeniami a ochranami

Podmienky absolvovania

Zápočet za absolvovanie cvičení a odovzdanie zadania z predmetu: 40 % bodov. Záverečná písomná skúška: 60 % bodov.

Literatúra k predmetu

1. Wood, A. J.: Power Generation, Operation and Control. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1996.

2. Marko, Š, Daruľa, I, Horník, V.: Elektrárne II - Elektrická časť. Skriptum. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1991.

3. Marko, Š., Daruľa, I., Horník, V.: Elektrárne I – Návody na cvičenia. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1986.

4. Daruľa, I., Tkáč, J.: Výroba elektrickej energie. Košice : TU, 2003. ISBN 80-89061-64-8.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑