Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave

Skratka názvu: I-OAES
Voliteľnosť: volitelny
Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Prednášajúci: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ročník: 2 - zimny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:


Anotácia

• Teória chránenia objektov elektrizačnej sústavy, stavový priestor, kritériá chránenia, základné členy ochrán.

• Špeciálne ochrany transformátorov, generátorov, motorov, elektrických vedení.

• Prístrojové transformátory pre napájanie elektrických ochrán, ochrany špeciálnych zariadení.

• Elektronické ochrany, využitie výpočtovej techniky v oblasti chránenia elektrických zariadení.

• Systémové riešenie pri navrhovaní elektrických ochrán pre priemyselné rozvody a rozvody vn, vvn a zvn.

• Digitálne ochrany.

Cieľ

Cieľom predmetu je schopnosť vypočítať najvhodnejší spôsob nastavenia a selektivity elektrických ochrán prvkov elektrizačnej sústavy v prípade anomálnych stavov v rôznych zapojeniach.

Literatúra k predmetu

1. Janíček, F., Karaffa, M.: Ochrany a automatiky. Skriptum. Bratislava : ES STU, 1992.

2. Janíček, F., Chladný, V., Beláň, A., Eleschová, Ž.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2004.

3. Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑