prof. Ing. František Janíček, PhD.

prof. Ing.  František Janíček, PhD.

prof. Ing. František Janíček, PhD.
pedagóg

Vyučované predmety - prednášky

Ekonomika energetických systémov
(Študijný program: Aplikovaná informatika, Robotika a kybernetika)

prof. Ing. František Janíček, PhD.
2.ročník

zimny

prednášky 2
cvičenia 2
Elektrické stanice a prístroje
prof. Ing. František Janíček, PhD.
1.ročník

zimny

prednášky 2
cvičenia 2
Energetická efektívnosť
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2.ročník

zimny

prednášky 2
cvičenia 2
Obnoviteľné zdroje energie
prof. Ing. František Janíček, PhD.
3.ročník

letny

prednášky 2
cvičenia 2
Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave
prof. Ing. František Janíček, PhD.
2.ročník

zimny

prednášky 2
cvičenia 2

Kaleidoskop

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑