Silnoprúdová elektrotechnika

Oddelenie silnoprúdovej elektrotechnikyOddelenie silnoprúdovej elektrotechniky ÚEAE sa podieľa na pedagogickom zabezpečení študijného programu Elektrotechnika a Automobilová elektronika v bakalárskom štúdiu a tiež študijného programu Elektroenergetika v inžinierskom štúdiu.
Nosnou náplňou práce oddelenia je výchova odborníkov vo vývoji, konštrukcii, meraní a prevádzkovaní elektrických strojov, prístrojov, pohonov, meničov a výkonovej polovodičovej techniky.

Oddelenie sa zameriava najmä na nasledovné oblasti:

Elektrické prístroje

Výskumná činnosť sekcie je zameraná na oblasť prístrojov nízkeho napätia a to najmä:

  • istenie
  • obmedzovanie prepätia
  • prechodné javy
  • tepelné, tlakové a dynamické javy
Pracovisko má laboratórium na generovanie skratových prúdov - skratovňu nízkeho napätia, skúšobné laboratórium elektrických prístrojov, Laboratórium elektrických prístrojov a Laboratórium elektrických prístrojov VN.

Elektrické stroje

Zamariava sa na teóriu a projektovanie elektrických strojov a technológiu ich výroby. K sekcii patrí laboratórium elektrických strojov, v ktorom sa vykonáva výskumná činnosť zameraná na teóriu a praktickú aplikáciu elektrických strojov a počítačová miestnosť určená na počítačový návrh elektrických strojov. Ďalší výskum je zameraný na špeciálne elektrické stroje, stroje s permanentnými magnetmi, viacvinuťové transformátory, teóriu vyšších harmonických indukčného motora a skúšanie elektrických strojov.

Pohony a výkonová elektronika

V súčasnosti vyučované predmety Pohony a výkonová elektronika a Pohony mechatronických systémov nadväzujú na dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti výučby problematiky elektrických pohonov a výkonovej elektroniky, rešpektujúc pri tom súčasné poznatky vedy a techniky.

Výučba prebieha v laboratóriách oddelenia na 1.pochodí T-bloku oproti výpočtovému stredisku:

- Laboratórium elektrických pohonov (T-118)
- Laboratórium výkonovej elektroniky (T-105a)
- Laboratórium špeciálnych elektrických strojov (T-105b)


Najnovšie aktuality

ABB - ponuka pre študentov

15.3.2017

Spoločnosť ABB hľadá kandidáta/-ku na pozíciu - Špecialista na chránenie a riadenie rozvádzačov VN.viac »

Inžinierska cena 2015/2016

8.3.2017

Dňa 24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnila súťaž za najlepšiu diplomovú prácu ,,Inžinierska cena 2015/2016", kde prvé miesto získala práca vypracovaná na ÚEAE.viac »

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑