Štúdium

Oddelenie elektroenergetiky zabezpečuje nasledovné predmety:

Bakalárske štúdium:

2. ročník

Energetická efektívnosť

Základy elektroenergetiky

 

3. ročník

Bakalárska záverečná práca

Bakalársky projekt 1

Bakalársky projekt 2

Diagnostika izolačných systémov

Ekonomika energetických systémov  

Elektrárne 1

Elektrické inštalácie

Elektrické systémy elektrární

Obnoviteľné zdroje energie

Svetelná technika 

Technika vysokých napätí

Základy modelovania v elektroenergetike

Využitie elektriny a elektrické zariadenia

 

Inžinierske štúdium:

1. ročník

Diplomový projekt 1 

Aplikovaná elektroenergetika

Elektrárne 2

Elektrické stanice a prístroje

Fotometria a kolorimetria

Inžinierska ekológia

Ostrovné energetické systémy

Prechodné stavy v elektrizačnej sústave

Svetelné zdroje a predradníky 

Svetelnotechnické aplikácie 

Svietidlá

Ustálené stavy v elektrizačnej sústave

Vonkajšie silové vedenia

 

2. ročník

Diplomová záverečná práca

Diplomový projekt 2

Diplomový projekt 3

Distribučné siete a projektovanie

Inteligentné elektrické inštalácie budov

Inteligentné siete v e-mobilite

Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave

Osvetľovacie zariadenia a sústavy 

Riadenie elektrizačnej sústavy 

Štátna skúška z predmetu 

 

Doktorandské štúdium:

1. ročník

Dizertačný projekt I 

Dizertačný projekt II

Predmet špecializácie Elektroenergetika I

Predmet špecializácie Elektroenergetika II

Teória odboru Elektroenergetika

Vedecká práca I

 

2. ročník

Dizertačná skúška

Dizertačný projekt III

Vedecká práca II

Vedecká práca III

 

3. ročník

Dizertačný projekt IV

Obhajoba dizertačnej práce

Vedecká práca IV


Najnovšie aktuality

ABB - ponuka pre študentov

15.3.2017

Spoločnosť ABB hľadá kandidáta/-ku na pozíciu - Špecialista na chránenie a riadenie rozvádzačov VN.viac »

Inžinierska cena 2015/2016

8.3.2017

Dňa 24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnila súťaž za najlepšiu diplomovú prácu ,,Inžinierska cena 2015/2016", kde prvé miesto získala práca vypracovaná na ÚEAE.viac »

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑