Elektrické stanice a prístroje

Skratka názvu: I-ESP
Voliteľnosť: povinny
Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Prednášajúci: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ročník: 1 - zimny
Počet kreditov: 5
Ukončenie predmetu: Skúška
Podiel skúšky na hodnotení:
Prednášky:
Cvičenia:


Kľúčové slová

elektrické prístroje, elektrické stanice, elektrické ochrany

Anotácia

 Elektrické stanice v ES, ich funkcia a druhy.

 Rozvodné zariadenia nn, vn, vvn, zvn.

 Otepľovanie prístrojov, elektrodynamické sily.

 Stykový odpor, elektrický oblúk, zotavené napätie.

 Spínacie procesy, nn, vn, vvn a zvn spínače, odpojovače, vypínače a ďalšie prvky ES.

 Obmedzovače prepätia a ochrany v elektrických staniciach.

 Systémové riešenie a navrhovanie elektrických staníc.

Cieľ

Cieľom je umožniť študentom získanie vedomostí a praktických zručností pre navrhovanie elektrických staníc vn, vvn, zvn a dosiahnuť schopnosti využitia silnoprúdových prístrojov nielen pre uvedené elektrické stanice, ale aj pre ďalšie rozvody, najmä priemyselné.

Podmienky absolvovania

Zápočet 15 bodov, odovzdanie 2 zadaní, účasť na cvičeniach, max. 1 absencia.

Zadanie Z1 4 body, Z2 8 bodov, aktivita na cvicení 3 body

Skúška - máť zápočet, študent môže získať zo skúšky 35 bodov

pre absolvovanie predmetu musi študent dosiahnut minimalne 28 bodov

(zapocet + skuska) z časti elektrické stanice

Literatúra k predmetu

1. Lindmayer, M.: Schaltgeräte. Berlin: Springer Verlag, 1987.

2. Browne, T. E.: Circiut interruption. Theory and Techniques. New York: Marcel Dekker, 1984.

3. Kolektív: Elektrické prístroje – návody na cvičenia. Bratislava: EF SVŠT, 1984.

4. Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Elektrické stanice. Bratislava: STU FEI, 2001.

5. Janíček, F., Chladný, V., Beláň, A., Eleschová, Ž.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2004.


Oznamy

Súbory:

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑