Vedecko-výskumné projekty

Vedecko-výskumné projekty riešené na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky:
Štrukturálne fondy:
Názov projektu Od - Do Garant
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov 2014 - 2015 prof. Janíček
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid 2011 - 2014 prof. Janíček
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku 2011 - 2014 Ing. Kubica
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie 2011 - 2014 prof. Janíček
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém 2011 - 2014 prof. Janíček
Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky 2011 - 2014 doc. Gašparovský
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie 2011 - 2012 prof. Janíček
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR 2010 - 2013 prof. Janíček
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov 2010 - 2013 doc. Beláň
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy 2009 - 2011 Ing. Pípa
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU 2009 - 2011 prof. Janíček
APVV:
Názov projektu Od - Do Garant
Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov 2016 - 2020 doc. Váry
Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod. 2016 - 2020 doc. Váry
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica 2016 - 2019 prof. Janíček
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach 2013 - 2016 prof. Šály
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov 2012 - 2015 doc. Lelák
Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) 2012 - 2015 doc. Lelák
Komplexná analýza solárnych elektrární 2011 - 2014 prof. Janíček
Výskum a vývoj nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie 2008 - 2012 doc. Eleschová
VEGA:
Názov projektu Od - Do Garant
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách 2012 - 2015 doc. Gašparovský
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí - nové metódy merania a riadenia spotreby 2012 - 2015 doc. Beláň
Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie 2011 - 2013 doc. Farkas Smitková
KEGA:
Názov projektu Od - Do Garant
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách 2012 - 2014 prof. Janíček
Bilaterálna spolupráca - SR a Rakúsko:
Názov projektu Od - Do Garant
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí 2013 - 2014 prof. Šály
INTERREG IVC - Európsky fond regionálneho rozvoja:
Názov projektu Od - Do Garant
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings 2011 - 2014 prof. Janíček
Nadácia Tatra banky - E-Talent:
Názov projektu Od - Do Garant
Príprava virtuálnej elektrárne 2016 - 2017 Mgr. Chudý
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení 2016 - 2016 Ing. Bendík
Iné domáce projekty:
Názov projektu Od - Do Garant
Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku 2014 - 2014 Ing. Perný
Vývoj nízkonákladového snímača na detekciu porúch rotorovej klietky v indukčných motoroch 2013 - 2013 Ing. Uhrík

Najnovšie aktuality

ABB - ponuka pre študentov

15.3.2017

Spoločnosť ABB hľadá kandidáta/-ku na pozíciu - Špecialista na chránenie a riadenie rozvádzačov VN.viac »

Inžinierska cena 2015/2016

8.3.2017

Dňa 24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnila súťaž za najlepšiu diplomovú prácu ,,Inžinierska cena 2015/2016", kde prvé miesto získala práca vypracovaná na ÚEAE.viac »

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑